CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG Archives - BỆNH VIỆN UPS      

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Một vài cảm nhận khách hàng tiêu biểu về dịch vụ bênh viện UPS

Lo lắng là điều không thể ! Thực sự qua rồi tôi mới giám nói, khi biết được thông tin bệnh viện qua mạng, thực sự tui nghi ngờ về chất lượng và dịch vụ của Bệnh viện UPS. Bởi tôi đã sửa chữa nhiều nơi, nhưng thực sự đã làm tôi quá mệt mỏi và thất vọng vì những gì các đơn vị khác cung cấp. Sau khi sử dụng xong dịch vụ của Bệnh viện UPS,

Read more